top of page
לבחור ירוק ירוק-01.png
WhatsApp Image 2022-10-26 at 10.20.35.jpeg

משבר האקלים הוא הסכנה הגדולה ביותר לעתיד האנושות.

הוא עתיד להשפיע משמעותית על החיים של כולנו.

הדרך שלנו לשפר את המצב עוברת בקלפי.

אנו פועלים להשפיע על מדיניות הממשלה וגופי השלטון

על ידי גיוס לפעולה של ציבור הבוחרים וכלל המפלגות, להתמודדות עם משבר האקלים.

לבחור ירוק ירוק-01.png
bottom of page