top of page
shutterstock_746582149.jpg

היתרונות לישראל

 1. הסיבה העיקרית - על מנת להשתתף במאמץ העולמי לצמצום פליטות גזי החממה כדי להפחית או לדחות  את נזקי ההתחממות הגלובלית. יש לזכור שמדינת ישראל, כמו כל המזרח התיכון, מתחממת בקצב מהיר פי 2 ויותר מהממוצע העולמי! לכן יש לנו אינטרס מובהק להפחתת פליטות גזי חממה.
   

 2. הסיבה הכלכלית - העולם כולו מתקדם במהירות בכיוון של אנרגיות מתחדשות ומס על פליטות פחמן, וישראל בהחלט לא רוצה להישאר מאחור.  השקעה באנרגיות מתחדשות צפויה להיות מנוע צמיחה משמעותי בעשורים הקרובים בתוך המשק הישראלי וכן לאפשר הזדמנויות כלכליות רבות לחברות ישראליות עם עליית הביקושים לשירותים וטכנולוגיות חדשות בנושא זה במדינות רבות בעולם. האיחוד האירופי ומדינות מובילות נוספות מאיימות בעיצומים כלכליים על מדינות שלא יצטרפו למאמץ הגלובלי להתמודד עם משבר האקלים(למשל מכסים, מסי פחמן,  או איסור על חתימת הסכמי סחר חדשים). גם הגופים הפיננסיים המובילים בעולם מחמירים משנה לשנה את תחזיתם בנוגע להשפעות משבר האקלים והמשך השקעה בדלקים פוסיליים על הכלכלה העולמית וממליצים להפסיק להשקיע בתשתיות של אנרגיה שאינה מתחדשת.

  בחירה של ישראל להשקיע בעתיד נטול פליטות גזי חממה  יכוליה להוות חלק משמעותי מהפתרון למשבר הכלכלי הצפוי ממשבר הקורונה.
   

 3. הסיבה הבריאותית - הפסקת השימוש בדלקים פוסיליים בתחנות כוח בתעשייה ובתחבורה יביאו לירידה בזיהום האויר וירידה בתחלואה הקשה שהוא גורם. שמירה על הריאות הירוקות בישראל תורמת לאורח חיים בריא ומוכחת כמפחיתת מחלות.
   

 4. הסיבה החברתית - קידום של יעדים סביבתיים, הפחתת פליטות גזי חממה על ידי יצירת משרות בשוק האנרגיה המתחדשת, ביזור של ייצור החשמל, שיקום ושמירה על אתרי טבע, תכנון עירוני מוטה קהילה, השקעה בתחבורה ציבורית, שמירה על החופים- כל אלו ועוד יביאו לחיזוק הפריפריה הגאוגרפית והחברתית, ולאיכות חיים טובה יותר לכלל תושבי המדינה.

bottom of page