top of page
shutterstock_746582149.jpg

לבחור ירוק | עצומה

הדרך לשינוי עוברת בבחירות שלנו בקלפי!

<counter>

חתמו עד כה

לבחור ירוק. לבחור בחיים.

 

בחירה בהגנת הסביבה היא בחירה בבריאות, בכלכלה, ברווחה ובביטחון. זוהי הבחירה הנדרשת למעננו ולמען הדורות הבאים. 

אני קורא.ת לממשלת ישראל לגבש תוכנית עם יעדים שאפתניים ומשאבים להתמודדות עם משבר האקלים והסביבה בישראל באופן מיידי.

התחייבות לעשייה למען הסביבה תהווה שיקול משמעותי בהחלטה שלי בהצבעה בבחירות לכנסת הקרובה.

bottom of page