shutterstock_746582149.jpg

מי אנחנו

Image by Dan DeAlmeida

"לבחור ירוק" היא התארגנות אזרחית ללא שיוך פוליטי, המרכזת אזרחים, חברות פרטיות, ארגונים וגופי סביבה. יחד רתמנו מתנדבים, יועצים מקצועיים, ואנשי מפתח במגזר הפרטי לעבודה משותפת בתמיכה של ארגון הגג - חיים וסביבה - הפועלת למען מימוש החזון המשותף של מדינתינו, מתוך דאגה לעתיד שלנו ושל הדורות הבאים. המטרה- יצירת לחץ ציבורי לקראת מערכת הבחירות הקרובה, הגברת השיח בקרב נבחרי ציבור ויצירת מנופי לחץ על פוליטיקאים להתחייב לפעולה דחופה בנושא הסביבה ומשבר האקלים.

אם הנושא בוער בך, מקומך איתנו