top of page
shutterstock_746582149.jpg

מי אנחנו

חזון

להשפיע על מדיניות הממשלה וגופי השלטון על ידי גיוס לפעולה של ציבור הבוחרים וכלל המפלגות להתמודדות עם משבר האקלים.

 

מטרות

  • חיזוק המחויבות של כלל המפלגות לנושאי סביבה ומשבר האקלים

  • דרישה מהפלגות להכניס נושאים בוערים להסכם הקואליציוני

  • יצירת לחץ ציבורי רחב של כ- 200 אלף אזרחים הדורשים מהמפלגות לטפל בנחישות במשבר האקלים

Image by Dan DeAlmeida

"לבחור ירוק" היא התארגנות אזרחית ללא שיוך פוליטי, המרכזת אזרחים, חברות פרטיות, ארגונים וגופי סביבה. יחד רתמנו מתנדבים, יועצים מקצועיים, ואנשי מפתח במגזר הפרטי לעבודה משותפת בתמיכה של ארגון הגג - חיים וסביבה - הפועלת למען מימוש החזון המשותף של מדינתינו, מתוך דאגה לעתיד שלנו ושל הדורות הבאים.

ההתארגנות פועלת למען קידום חברה משגשגת, כלכלה חסונה וצודקת וסביבה בריאה מתוך דאגה לעתיד שלנו ושל הדורות הבאים.

אם הנושא בוער בך, מקומך איתנו

bottom of page