top of page
לבחור ירוק ירוק-01.png
shutterstock_746582149.jpg

המדד הירוק של המפלגות בבחירות 2021

פילוח מחויבות המפלגות לפי נושאים:

616914.webp
zionut-logo-1.png
1280px-לוגו_ישראל_ביתנו.svg.png
Unknown-6.png
unnamed.png
yamina.jpg
יהדות_התורה_לוגו_2019.svg.webp
yeshatid 2021 logo RGB.png
Likud_Logo.svg.png
Unknown-5.png
Unknown-4.png
Unknown-3.png
Unknown-1.png
Unknown.png

חוק האקלים

אנרגיה

תחבורה

טבע, מגוון ביולוגי ושמירה על שטחים פתוחים

תזונה וחקלאות

כלכלה: השקעות אחראיות, תעסוקה ירוקה

עירוניות

חינוך סביבתי

זיהום, פסולת ופלסטיק חד פעמי

משק המים, מי שתיה ושיקום מי הנחלים

לטובת בוחרים שמתעניינים בנושאים ספציפיים ניתן ציון לכל מפלגה ביחס לרמת המחויבות שלה לכל נושא

(ונושא בשיטת  הרמזור (ירוק - מחויבות גבוהה, צהוב- מחויבות בינונית, אדום - מחויבות נמוכה

bottom of page