קאבר לאתר.png

ש"ס

התנגדו לחוקים סביבתיים (הבראת מפרץ חיפה, הפיקדון) וקידמו חוקים בעייתיים (הותמ"ל). עם זאת, מקדמים תחבורה ציבורית, ומרגי כיו"ר וועדת הכלכלה התחייב לקדם תוכנית חילוץ ירוקה, וקידם חוקים להגנת החי והסביבה.

רע"מ

אין התייחסות לרוב הנושאים, והיכן שהיא קיימת היא דלה. עם זאת קיימת פעילות פרלמנטרית מסוימת בנושא.

תקווה חדשה

מצע מרשים ומקיף הכולל יעדים שאפתניים בתחום האנרגיה, הזיהום, התחבורה, השמירה על הטבע, העירוניות ועוד, והתבטאויות בנושא ברשתות החברתיות ובחוגי בית, כולל של ראש המפלגה. שרן השכל פעלה לקידום זכויות בע"ח. עם זאת, אלקין כשר להגנת הסביבה, באמצע הקדנציה עבר לעסוק בקמפיין לראשות עיריית ירושלים, וזנח עיסוק בקידום נושאים סביבתיים. בנוסף, התבטא כנגד ארגוני סביבה ומכתב המדענים.

תמיכה בקורא מסך הופעלה.

הרשימה המשותפת

למפלגה נכונות לפעול בסוגיות רבות כמו תחבורה, אנרגיה וזיהום, אך התעלמות מסוגיות אחרות כמו חינוך, חוק אקלים וכלכלה. ישנם מספר חכים שמתמקדים בנושא מה שמתבטא בפעילות פרלמנטרית נרחבת.

תמיכה בקורא מסך הופעלה.

העבודה

הצהרות המתייחסות בצורה מקיפה לסוגיות רבות כמו חינוך ,אנרגיה וטבע, ופעילות פרלמנטרית מהכנסת האחרונה ולפניה שמקדמת מדיניות סביבתית. עם זאת, עד כה אין התבטאויות משמעותיות בנושא במערכת הבחירות הנוכחית, ואין חבר כנסת שמוביל את הנושא במפלגה

תמיכה בקורא מסך הופעלה.

לחצו על שם המפלגה וגלו עד כמה היא עומדת בתנאי המדד הירוק

העמוד בבניה יתכן שהקישורים לא יהיו פעילים