top of page
shutterstock_746582149.jpg

לבחור ירוק | עצומה

הדרך לשינוי עוברת בבחירות שלנו בקלפי!

תודה שהצטרפת למהפכה הירוקה!

בזכותך נוכל להביא לשינוי אמיתי כבר בממשלה הבאה.

bottom of page