לבחור ירוק ירוק-01.png

איך בנינו את ״המדד הירוק״

שותפים בבניית המדד: "המדד הירוק" של המפלגות פותח על ידי מטה "לבחור ירוק" בשיתוף נוער למען האקלים, שינוי כיוון, מגמה ירוקה, החברה להגנת הטבע, צלול, שומרי הבית ועבר להתייחסות ארגונים וגופים נוספים.

shutterstock_746582149.jpg

המדד הירוק של המפלגות בבחירות 2021

שלבי העבודה על המדד:

 • הגדרת קריטריונים: נקבעו 10 קריטריונים נושאים: אקלים, אנרגיה, תחבורה, טבע, תזונה וחקלאות, כלכלה, עירוניות, חינוך סביבתי, פסולת, ומשק המים ו- 2 קריטריונים איכותיים: מינוי מועמד מטעם המפלגה שירכז את הנושא הסביבתי ואיכות הקמפיין של המפלגה בתחומי האקלים והסביבה.

 • איסוף נתונים ומחקר: איסוף מידע ניתוח מצעי המפלגות, מיפוי ההצהרות הפומביות, והפעילות הפרלמנטרית של המפלגות בכל אחד מהנושאים הסביבתיים.

 • ציון לקריטריונים הנושאים: המצעים, ההצהרות והפעילות הפרלמנטרית של כל מפלגה בכל נושא שוקללו  ע"י הצוות לציון לפי רמת המחויבות לנושא:

  • 1- מחויבות נמוכה

  • 2 מחויבות בינונית

  • 3 מחויבות גבוהה 

 • ציון לקריטריונים האיכותיים במערכת הבחירות: לכל קריטריון ניתן ציון 1-6 (1- נמוך וציון 6 גבוה)

  • ח"כ ירוק- מינוי מועמד סביבתי מטעם המפלגה (רמת הבכירות והרצינות של המועמד והגיבוי שהוא מקבל מהמפלגה).

  • איכות הקמפיין-  איכות ועוצמת הביטוי של הנושאים האלה בקמפיין של כל מפלגה, והתייחסות ראש המפלגה לנושא במערכת הבחירות.

 • שקלול הציון הסופי וסיכום מילולי:  הציונים של כל המפלגות סוכמו ודורגו בסדר יורד בהתאם לתוצאות. 

 • משוב מהמפלגות: שליחת תוצאות המדד להתייחסות המפלגות בצירוף כל המידע שנאסף על המפלגות וקבלת המשוב.

 • תיקון: התייחסויות שהתקבלו מהמפלגות נבחנו על ידי הצוות ושוקללו בציונים.

 • חלוקה לקבוצות, מבחני רגישות ופרסום: המפלגות דורגו ל 6 קבוצות על מנת להקטין הטיות אפשריות. לבסוף בוצעו מבחני רגישות כדי לוודא ששינויים קטנים בציונים לא משנות את התוצאות הסופיות.